A EDUCACIÓN EN NOVA ZELANDIA

Bos e bonitos días a todos!

A estas alturas, é evidente que todos puidemos observar que Nova Zelandia é un país bastante peculiar. Por iso, como non podía ser menos, o seu sistema educativo non se ía quedar atrás. Particularmente, eu son unha persoa que sempre tivo especial curiosidade por saber como funciona a educación noutros países, sobre todo nos máis descoñecidos para min. Por iso, pretendo informarvos sobre como funciona dito sistema neste país e, desta maneira, acercarvos un pouco máis a el. Veredes que aínda que conta con aspectos moi semellantes ao noso sistema, Nova Zelandia posúe certas características neste ámbito que o fan un país especial e avanzado. Sen máis dilación, imos alá!

Para comezar cabe destacar que a maioría de escolas de Nova Zelandia son públicas, é dicir, dependen do Estado e non son relixiosas. Non obstante, existen outros dous tipos de escolas: as state-integrated schools, nas cales se deben pagar certas cotas pero que tamén dependen en certa medida do Estado e as private schools, as cales se basean nas taxas que deben pagar os pais e que seguen o seu propio programa de educación.

Pois ben, centrándonos na educación pública, o sistema educativo neozelandés estrutúrase en catro etapas: educación infantil, primaria, intermedia e secundaria. En xeral, os nenos deben acudir á escola, obrigatoriamente, dos 6 aos 16 anos de idade, pero a maioría comeza aos 5 anos.

early-childhood
© Education New Zealand 2017

En primeiro lugar, a educación infantil (ECE: Early childhood education) non é obrigatoria, porén, o 95% dos pais fan uso desta fase da educación. De feito, para esta etapa existen unha gran variedade de centros (Kindergarten, Playcentres, Education and Care Centres, Te Kohanga Reo, etc.). Ademais, entre os 3 e 5 anos de idade, os nenos poden ir á escola infantil durante 20 horas á semana de maneira gratuíta.

A esta etapa séguea a educación primaria. Esta é gratuíta e comprende oito cursos, desde os 5 ata os 12 anos. O primeiro ano é voluntario e os sete restantes son obrigatorios. Dentro desta etapa encontramos a educación intermedia, a cal se considera unha “ponte” entre a primaria e a secundaria. Ten lugar no 7º e 8º curso, é dicir, dos 11 aos 12 anos; ademais, esta educación adóitase impartir nos mesmos centros de primaria ou en centros intermedios especializados.

Por último, a educación secundaria está organizada en cinco cursos, desde os 13 aos 17 anos e tamén é gratuíta. Ademais, nos últimos anos desta etapa, tamén existen outras alternativas para os estudantes: Trades academies (comercio), Institutes of technology and polytechnics ou Industry training organisations (agricultura, construción, mecánica, etc.), entre outros.

class-1
© Education New Zealand 2017

Logo destas etapas, as principais opcións para continuar os estudos superiores son a formación profesional, que comprende ciclos formativos de grado superior e o ensino universitario, o cal é completamente autónomo xa que as universidades regúlanse por si mesmas. Cabe destacar que Nova Zelandia conta con 8 universidades financiadas polo Estado. Así mesmo, as titulacións das universidades clasifícanse en: graduado ou Bachelor, que pode obterse tras tres ou catro anos de estudo; máster ou Master’s Degree que, en xeral, é a continuación do anterior e dura 2 anos; e, por último, o doutorado, no cal existen tres tipos, os cales comprenden tres anos de estudo e investigación. Ademais, o organismo no que se asocian todas as universidades do país chámase Universities New Zealand. Por último, dicir que nesta etapa os estudantes deben pagar o 30% do costo dos seus cursos pero poden pedir un préstamo ao goberno para pagar cando teñan un soldo.

Todos os niveis de ensinanza que dependen do Estado seguen o programa de educación nacional (National Curriculum) o cal comprende as materias que se abarcan na educación primaria e secundaria así como as normas que deben seguir os estudantes. A estrutura da educación que acabamos de ver refírese á que se imparte en inglés, por iso, o programa que seguen é o New Zealand Curriculum.

Ata aquí non parece haber nada fóra do normal, non si? Puidemos observar que esta parte da estrutura do sistema educativo neozelandés é bastante semellante ao noso sistema educativo. Porén, hai unha curiosidade que fai que este país sexa diferente do resto, a cal é que en Nova Zelandia existen tres linguas oficiais: o inglés, o maorí e a lingua de signos neozelandesa. Por iso, non só importa o inglés, senón que o maorí tamén goza dunha gran relevancia dentro do campo da educación.

Para coñecer a historia e importancia do maorí dentro da educación debémonos remontar á década de 1940. Neses anos, moitos maorís emigraron ás grandes cidades de Nova Zelandia onde as novas xeracións creceron falando o inglés dos pākehā (os brancos de orixe europeo). Este feito fixo que o número de falantes nativos de maorí comezara a descender perigosamente ata que, na década de 1980, os líderes locais que estaban preocupados pola desaparición do seu idioma materno, crearan programas de inversión lingüística. Dentro destes destacou o movemento Kōhanga Reo, o cal involucraba desde os nenos dos xardíns de infancia ata os da educación primaria. Logo, este feito foi seguido pola fundación da Kura Kaupapa Māori, o programa de ensinanza escolar en maorí.

Pois ben, na actualidade o maorí está presente no sistema educativo neozelandés, mediante dúas opcións. En primeiro lugar, existe a Māori medium education (educación media maorí) a cal comprende as Kura Kaupapa Māori, escolas que ensinan en maorí e cuxa educación se basea na cultura e valores maorís. Estes centros son propiedade do Estado e están financiados por el e, ademais, baséanse no programa de educación nacional paras as escolas medias maorís, chamado Te Marautanga o Aotearoa. Así mesmo, moitas destas escolas son “centros compostos”, é dicir, comprenden a educación primaria e secundaria. En segundo lugar, o maorí está tamén presente nos centros non maorís que imparten a educación en inglés. Neles o maorí ensínase como materia ou a través de programas de educación bilingües ou de inmersión maorí.

Ademais, Nova Zelandia posúe tres Wānanga (institucións estatais de ensinanza e investigación maorís). Neles ensínase segundo āhuatanga Māori (a tradición maorí) e tikanga Māori (costumes maorís). Así mesmo, ofrecen certificados, diplomas e graos e algunhas incluso chegan ata o nivel do doutorado.

En conclusión, puidemos observar que o goberno de Nova Zelandia intenta darlle importancia a ámbalas dúas linguas. De feito, consideran que a loita pola supervivencia da  lingua maorí non só debe depender dos maorís, senón de todos os neozelandeses.

Para rematar, déixovos dous vídeos duns dos principais canles maorís existentes en Nova Zelandia. Por se tedes curiosidade, neles poderedes escoitar como soa a lingua maorí.

Espero que vos gustase moito a miña entrada e que aprenderades un pouco máis sobre este país tan especial.

Moitas grazas por lerme e ata outra!

Ana Vázquez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministry of Education, Education in New Zealand [última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://education.govt.nz/framework/main.php/?url=/ministry-of-education/

Ministry of Education, Tau Mai Te Reo – The Māori Language in Education Strategy 2013-2017 [última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://education.govt.nz/ministry-of-education/overall-strategies-and-policies/tau-mai-te-reo-the-maori-language-in-education-strategy-2013-2017/

New Zealand Education, Education System [última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/why-nz/education-system

New Zealand Now, The school system [última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/education/school-system

IMAXES

New Zealand Education, Education System – Early childhood [última consulta o 27 de abril de 2017] Dispoñible en: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/why-nz/education-system

New Zealand Education, Find a scholarship [última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships

VÍDEOS

KiriOnLine – Dame Kiri Te Kanawa (Maori Television), (16/01/2016). Kiri Te Kanawa – NZ Opera School Maori News Report (English Subtitles). [vídeo]. [última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://www.youtube.com/watch?v=NXeRsiPFwYE

Te Karere TVNZ (3/12/2009). Maori speaking Te Reo has increased in Oz but decreased in NZ. [vídeo][última consulta o 27 de abril de 2017]. Dispoñible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZFhbJxbJA70

Advertisement

Sistema educativo canadiense

Todo depende de la perspectiva

¡Hola queridos lectores y lectoras! Siempre se ha hablado de que el sistema educativo canadiense es uno de los mejores del mundo, pero ¿es esto cierto? En esta entrada de blog os hablaré de las características de este tipo de educación.

Según el informe PISA 2015, Canadá se encuentra entre los 10 mejores países en cuanto a educación y, por lo tanto, por encima de la media que establece la OCDE. Entonces te preguntarás, ¿qué es lo que hace que este sistema sea tan eficaz? No creo que haya una respuesta concreta a esta pregunta, pero a continuación expondré algunas de las características que hacen que el sistema educativo canadiense sea uno de los mejores.

© 2017 Newcomers Canada. All rights reserved

La educación en Canadá es gratuita y está descentralizada, es decir, no hay una institución o ministerio que rija de manera global todas las comunidades del país. Cada provincia y/o territorio es responsable de la educación que allí se imparta y, para ello, tiene uno o dos departamentos que promulgan leyes conforme las necesidades específicas de cada territorio. Con todo, existe un consejo llamado CMEC que se encarga de que las 10 provincias y 3 territorios trabajen conjuntamente para lograr objetivos comunes y que los sistemas sean similares.

La educación obligatoria es de los 6 a los 16 años, aunque dependiendo del territorio, también se puede empezar a los 5 y/o acabar a los 18. El sistema educativo se divide en tres niveles: pre-elementary, elementary y secondary education. Las asignaturas varían dependiendo del nivel, al principio son asignaturas obligatorias para la adquisición de conocimientos básicos, pero a medida que se avanza, hay más asignaturas optativas y focalizadas en los estudios superiores o en la formación profesional que la persona quiera desarrollar. Para ello, las escuelas trabajan muy cerca de las empresas y servicios públicos para poder ofrecer servicios de desarrollo profesional y programas más especializados, así como otros centrados en las necesidades locales.

Por otro lado, el profesorado está preparado, tiene por lo menos una diplomatura y un año de prácticas antes de ejercer oficialmente como profesor/a. Además, aunque se encuentran por encima de la media de los países de la OCDE en cuanto a horas que deben impartir clase, el salario que reciben también es superior a la media. Aparte del profesorado en sí, existen otro tipo de figuras en el colegio que ayudan a completar la labor del profesor/a, como puede ser con los niños y niñas provenientes de otros países que comienzan a estudiar en el país y tienen alguna dificultad, ya sea con el idioma o de cualquier otro tipo.

Pero… ¿es todo tan bonito como parece?

A pesar de que los propios canadienses consideran que deben mejorar en ciertos aspectos, como por ejemplo las matemáticas, es un sistema educativo que, en términos generales, obtiene resultados muy buenos y de calidad. Sin embargo, hay una cuestión que el gobierno no consigue resolver y que afecta a las Primeras Naciones de Canadá (First Nations), los grupos de población aborigen que van al colegio dentro de la propia reserva natural en la que viven.

Estas Naciones Originarias están formadas por 600 comunidades y los centros educativos de estos grupos de población son los únicos que están financiados por el gobierno federal. Se encuentran en una situación de desigualdad en comparación con los demás territorios porque, por un lado, no se les piden los mismos requisitos que a los otros centros y, por otro, al llegar al último año de colegio obligatorio no consiguen ningún reconocimiento válido para demostrar que completaron esa etapa educativa, lo que provoca una desventaja más a la hora de querer acceder a un empleo.

first nations
Niños y niñas protestando delante del Parlamento en Ottawa el 14 de febrero de 2013, foto tomada por Sean Kilpatrick © The Canadian Press, 2013

En los últimos 40 años, se han llevado a cabo muchas reformas en este ámbito y referente a estas comunidades. Uno de los últimos acuerdos fue el Kelowna Accord (2006) que pretendía que las comunidades de las Primeras Naciones alcanzasen las mismas tasas de graduación que el resto de la población en un período de diez años (hasta el 2016). Esta medida se vio truncada cuando llegó al poder el Partido Liberal y derogó esta ley. Aunque, finalmente, siguió financiando a estas comunidades según el presupuesto que se había acordado en el Kelowna Accord, pero al cumplirse estos diez años, los resultados no fueron los esperados. Hoy en día, el Primer Ministro, Justin Trudeau, sigue en busca de una solución para que la juventud tenga las mismas oportunidades en todo el territorio canadiense.

Hasta aquí mi entrada del blog. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo de este fantástico país. ¿Qué os ha parecido el vídeo sobre la inclusión del alumnado proveniente del extranjero? ¿Sabíais que seguían habiendo comunidades de Naciones Originarias? Para cualquier duda o cuestión, no dudéis en dejarme un comentario.

¡Buen día!

Laura Mujico

 

 

Referencias bibliográficas

Información:

Bains, Ravina. Myths and Realities of First Nations Education, Centre for Aboriginal Policy Studies. [en línea]. 8/2014. [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/myths-and-realities-of-first-nations-education.pdf

Dunleavy, Jodene. Public Education in Canada: Facts, Trends and Attitudes, ACE y CEA. [en línea]. 2007. [última consulta el 21 de abril del 2017]. Disponible en http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/cea-2007-public-education-in-canada.pdf

El País. Resultados del informe PISA. Madrid. [en línea]. 7/12/2016. [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en http://elpais.com/elpais/2016/12/05/media/1480958752_164797.html

Government of Canada. Terminology, Indigenous and Northern Affairs Canada. [en línea] [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100014642/1100100014643

OECD. Education Policy Outlook: Canada. [en línea]. 1/2015. [última consulta el 21 de abril del 2017]. Disponible en http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20CANADA.pdf

Paul Tasker, John. First Nations education a cash-strapped ‘non-system,’ bureaucrats tell minister, CBC News. [en línea] 5/10/16 [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en http://www.cbc.ca/news/politics/first-nations-education-non-system-1.3759818

Simeone, Tonina. First Nations Education, Parliament of Canada. [en línea] [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/cei-12-e.htm

The Council of Ministers of Education (CMEC). The development of education in Canada, Report of Canada. [en línea]. 5-8/9/2001. [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/34/ice46dev-ca.en.pdf

The Council of Ministers of Education (CMEC). Education in Canada. [en línea] 7/2008. [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/64/Education-in-Canada2008.pdf

Vídeo:

Edutopia. How Canada Is Closing the Achievement Gap (Education Everywhere Series). [vídeo]. 18/4/2012.[última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en https://www.youtube.com/watchv=SDs4gr0pYrw&feature=youtu.be

Imágenes:

The Canadian Press. First Nations education reform proposals revealed. [en línea]. 22/10/2013. [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en http://www.cbc.ca/news/politics/first-nations-education-reform-proposals-revealed-1.2159792

Newcomers Canada. Canadian School System. [en línea]. 30/9/2017. [última consulta el 21 de abril de 2017]. Disponible en https://www.newcomerscanada.ca/education/canadian-school-system/

El sistema educativo canadiense

Canadá es uno de los países que más dinero invierte, a nivel mundial, en educación (casi un 7% de PIB). Desde la aprobación del artículo 23 de la Constitución de 1982, la educación en inglés y francés ha estado disponible en la mayoría de lugares de Canadá, siempre que la población de niños que hablan el idioma de la minoría lo justifique, como es el caso de Quebec. El hecho de que exista una parte del país todavía con predominancia francófona, hace que en la enseñanza el francés sea el segundo idioma para los estudiantes de habla inglesa predominante de Canadá (la gran mayoría).

El sistema educativo canadiense destaca por su excelencia y por ofrecer un itinerario académico muy personalizado y orientado a los intereses personales del alumno, preparándolos desde la secundaria y para su futuro como ciudadanos y como profesionales. Una de las piezas fundamentales del sistema educativo canadiense reside en la organización de las asignaturas que se ofrece al alumnado: presentadas por niveles de dificultad y no encorsetadas rígidamente en un curso. Otra característica del sistema educativo canadiense es la importancia que se le da al deporte, así como a las actividades extraescolares dentro del itinerario de cada alumno.

La flexibilidad existente en torno a las materias, la excelencia académica que emana de su profesorado altamente cualificado y la amplia oferta extracurricular han hecho de este sistema educativo un referente mundial. La conjunción de estos elementos ha demostrado la capacidad del sistema para dotar a los alumnos de conocimientos útiles para la vida cotidiana y para su futura incorporación al mercado laboral.

Cada provincia en Canadá tiene su propio departamento del Ministerio de Educación que regula el sistema educativo en la provincia, determina el currículum escolar y define los requisitos para graduarse. Cada provincia tiene por lo tanto su propio plan de estudios en el que se refleja sus características culturales e históricas. En casi todas las provincias la educación es obligatoria hasta los 16 años. Al completar la educación secundaria, los alumnos pueden seguir estudiando en la universidad, en un colegio superior (University College), o en un instituto profesional (Technical School).

Teenage Students In Library Reading Books

 

Más de 95 % de los canadienses eligen una educación pública para sus hijos.

Canadá gasta más en educación (per cápita) que cualquier otro país del G8.

Los estudiantes de la secundaria pública canadiense rozan la cumbre mundial en las pruebas estandarizadas. Los títulos de graduación de la escuela secundaria canadiense son reconocidos en el mundo entero.

Las escuelas públicas canadienses han aceptado estudiantes internacionales desde los años 1980. Tienen una infraestructura bien desarrollada y apoyo incluyendo a la enseñanza de ESL (inglés como segundo idioma) y a programas de hospedaje cuidadosamente supervisados.

Casi todas las escuelas públicas son mixtas y aceptan estudiantes internacionales para cursar programas de graduación de la escuela secundaria o para estancias más cortas de algunas semanas, meses o de uno o dos años. Muchas escuelas primarias también aceptan alumnos para estudios a corto o largo plazo.

La mayoría de las juntas escolares no ofrecen una educación religiosa, pero en algunas provincias ciertas escuelas religiosas también son financiadas por los fondos públicos.

thumbs-up-for-public-schools-480x321

Los 10 pilares de la educación canadiense

  1. No existe un sistema educativo nacional. No hay un departamento estatal que se encargue de la educación, sino que cada una de las diez provincias y tres territorios que integran el país legislan en este ámbito, tienen sus propios planes de estudios y libertad para aplicarlos según sus necesidades.
  2. La enseñanza se adapta al territorio. Cada región tiene su ministerio de educación y, además, hay consejos escolares locales (Local School Boards) elegidos por votación pública que se encargan de la gestión de las escuelas de cada distrito o división: establecen el currículo, se responsabilizan de la admisión de personal y alumnos e inician propuestas de inversión en infraestructuras y otros gastos económicos importantes. Con ello se intenta que la educación sea diversa y exprese la geografía, historia, lengua, cultura y necesidades de la población a la que se dirige.
  3. La educación es obligatoria y gratuita. Los niños comienzan el colegio a los 5-6 años y la escolarización es obligatoria hasta los 16 años (18 en algunas regiones). Los territorios ofertan también de forma gratuita educación preescolar, a la que acude el 95 % de los alumnos. La educación en la escuela pública está totalmente subvencionada en diferentes porcentajes por el gobierno provincial y local. También hay centros privados, algunos de ellos subvencionados con fondos públicos, una opción que sobre todo tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación religiosa incluido en la Constitución.
  4. La inversión en educación está bien gestionada. Cada consejo escolar local recibe del ministerio de educación de su región una cantidad de dinero según ciertos factores, como el número de estudiantes o escuelas, su situación (por ejemplo, si los centros están muy aislados) o las necesidades especiales de sus alumnos. El consejo decide cómo distribuye los fondos entre los centros atendiendo a sus propios criterios y a las necesidades de cada centro. Por su parte, los centros invierten los fondos recibidos según sus prioridades y sus propios criterios.

edu_system.jpg

En esta imagen podemos ver como está estructurado el sistema educativo dependiendo de la provincia o territorio en el que nos encontremos.

  1. El bilingüismo es muy respetado. La Constitución de Canadá reconoce el francés y el inglés como idiomas oficiales y se protege el derecho de escolarización en las dos lenguas, incluso aunque en algunas regiones sean minoritarias. La gran mayoría de canadienses francófonos viven en Quebec, pero aquellos habitantes de esta provincia cuya lengua materna es el inglés tienen acceso garantizado a escuelas públicas que dan las clases en su idioma; y lo mismo ocurre con los hablantes franceses que viven fuera de Quebec.
  2. Se da atención personalizada al alumnado inmigrante. Para asegurarse de que los estudiantes llegados del extranjero no quedan retrasados respecto al resto de alumnos, se establecen sistemas de apoyo y programas de acogida, especialmente importantes en aquellas regiones con mayor porcentaje de alumnado inmigrante. Por ejemplo, en la provincia de Ontario (donde vive un tercio de la población del país) les asignan un coordinador que les atiende a tiempo completo y que está al tanto de sus progresos educativos, pero también de su adaptación cultural o social o de cualquier otro problema.
  3. Los centros de Secundaria tratan de enfocarse al ámbito laboral. Se ofrecen asignaturas obligatorias y otras de libre elección para que los alumnos decidan y enfoquen su formación a sus intereses laborales o a los requerimientos que les exigirá la universidad a la que quieren acudir. La mayoría de las escuelas de Secundaria disponen de programas de Formación Profesional en el propio centro que ofrecen educación especializada en destrezas laborales y preparan a los estudiantes para formarse más adelante en ese campo, trabajar o desempeñarse como aprendices. De este modo trata de evitarse el abandono escolar en Secundaria por parte de alumnos que encuentran un trabajo remunerado y dejan sus estudios, situación que todavía sucede en el país.
  4. Se valora la evaluación continua. Más que depender de un solo examen, las calificaciones de los alumnos se suceden a lo largo del curso, de forma que se detecten de manera más eficaz sus avances y sus puntos débiles. Además, para comprobar que los planes educativos funcionan el Consejo de Ministros de Educación de Canadá (CMEC) desarrolla el Programa de Evaluación Pan-Canadiense (PCAP), con el que se comprueba de forma periódica el nivel de los estudiantes en matemáticas, lectura y ciencia en cada una de las regiones.
  5. Se atiende la diversidad del aula. Los ministerios o departamentos de educación destinan una partida de la subvención a los consejos escolares locales para educación especial, que solo se puede dedicar a ese fin. Los centros incluyen programas de educación especial para aquellos alumnos que lo necesiten, programas que pueden realizarse en el aula con el resto de estudiantes o en clases separadas. Al finalizar el curso se evalúa la evolución de cada niño y se establecen pautas para el año siguiente.
  6. Se da importancia a la educación social y emocional. Se desarrollan programas enfocados a la prevención y erradicación del acoso escolar y las agresiones. Se trabaja, por ejemplo, la empatía como una forma esencial de conocer al otro, comprenderle y, por lo tanto, desarrollar conductas sociales. El centro escolar se enfoca como el lugar ideal para formar a niños solidarios y socialmente comprometidos

.

Alto nivel de vida

Los estudiantes y sus padres eligen a Canadá como destino de estudios porque los gastos de escolaridad son competitivos y permiten llevar un alto nivel de vida. El nivel de vida en Canadá es uno de los más altos en el mundo.

“Las Naciones unidas clasificaron Canadá en el cuarto lugar en su Índice de Desarrollo Humano para 2007-2008. El nivel de vida del país, el sistema de atención de salud, el nivel educacional, las viviendas, las instalaciones para actividades culturales y recreativas, el nivel de seguridad pública y las oportunidades de turismo, todo es de un alto nivel de calidad.” (Informe sobre el desarrollo Humano 2007-08, Índice de Desarrollo Humano 11/2007).

c-g-3a-eng

En este gráfico podemos comparar la cantidad de gente graduada en universidades y en colegios y compararlo, por ejemplo, con la situación que se presenta en países como España.

BIBLIOGRAFÍA

Statistics Canada. (2016). Consultado el: 18 de abril de 2016. Disponible en: http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ162a-eng.htm

HSCanada. (n.p.). Consultado el: 18 de abril de 2016. Disponible en: http://www.hscanada.net/es/programa/sistema/sistema-educativo-canadiense-y-sus-planes-de-estudio

Canadian Association of Public Schools – International. (2015). Recuperado el: 19 de abril de 2016. Disponible en: http://www.caps-i.ca/es/education-in-canada/

Read Leaf. (n.p.). Consultado el: 19 de abril de 2016. Disponible en:  http://www.redleaf.es/sistema-educativo-canadiense/