Irlanda y el rock, más que U2

Si hablamos de Irlanda dentro del rock, lo primero que se nos viene a la cabeza es la banda de Dublín liderada por Bono, pero lo cierto es que de este país han salido bastantes artistas notorios e incluso estilos. Las primeras manifestaciones del rock en Irlanda fueron a través de las particulares Showbands: grupos […]

La tele o la vida: ¿quién influye a quién?

Supongo que plantearse eso es, aparentemente, como hacerse la sempiterna pregunta de “¿qué fue antes: el huevo o la gallina?” porque —solo por seguir con el paralelismo—, si consideramos las series televisivas y las costumbres de la vida cotidiana como nuestra gallina y nuestro huevo particulares, generalmente llegamos al mismo círculo vicioso. Las escenas costumbristas de las series (en este caso, y sobre todo, norteamericanas) se copian de las costumbres cotidianas de la población norteamericana; sin embargo, y a su vez, estas escenas costumbristas de la televisión se instauran como hábitos en las acciones cotidianas de los espectadores norteamericanos y del resto de los países en los que se emiten, lista cada vez mayor gracias a la globalización.

Globalización —sí, señores—, ese término y movimiento que hace que este rizo se rice todavía más. Por la globalización se centralizan los Estados Unidos como potencia principal y todos los países que forman parte del movimiento son bombardeados con sus costumbres y, como consecuencia de la naturaleza del ser humano que le lleva a imitar lo que ve como modelo, reciben, aprenden y copian estas como si fuesen propias. No obstante, a causa de las políticas de inclusión internacionales y de lo políticamente correcto, los productores de las series norteamericanas estudian cada vez más las costumbres de la cultura de otros países para incluirlas en sus series y estas se acogen de nuevo en sus países de origen, a la vez que se extienden por otros países, porque vienen del “centro del mundo” (tal es el poder de los modelos conductuales).

Pongamos por ejemplo esta imagen de la serie policíaca Castle: en ella, los protagonistas disfrutan de un desayuno “típicamente americano” que, en términos turísticos, se considera desayuno continental. Sin embargo, en la vida cotidiana internacional —de acuerdo con el fragmento de diálogo correspondiente en el que Beckett dice: “Actually, my mom was an amazing cook. She used to make Sunday brunch, and I would get the choice between pancakes, omelets, waffles…”— este tipo de desayuno se adopta en muchos países como un brunch: término que procede de la contracción de breakfast y lunch y que designa un almuerzo, generalmente de domingo a media mañana, que se popularizó en la mayoría de los países de lo conocido como Primer Mundo por extensión de los almuerzos (brunch) de negocios típicos estadounidenses, que a su vez recibieron originalmente la costumbre del brunch de manos de los británicos en 1896.

Como se puede comprobar con este ejemplo concreto, muchas de las costumbres que se muestran en las series americanas, consideradas a menudo propias de los estadounidenses, son costumbres adoptadas de otros países (ya sea adoptadas e interiorizadas por la población o escogidas por la productora como muestras relevantes de culturas extranjeras). ¿Por qué, entonces, el país de origen no hace apología de su propia costumbre hasta que esta aparece reflejada en una serie originada en la “Potencia Central”? La respuesta, señores, está mencionada en el primer párrafo de esta misma entrada: GLOBALIZACIÓN. Por lo tanto, ¿influyen las series de televisión en la vida cotidiana o influye la vida cotidiana en las series? Ni lo uno ni lo otro: son las culturas, y más en este mundo globalizado, las que influyen sobre otras culturas (con grados diferentes de influjo y jerarquía) y estas influencias se plasman en las series.

Lucía Vega Martínez

Vancouver: o Hollywood do norte

filming

Todo o mundo coñece Vancouver por ser unha das cidades máis famosas de Canadá. Sexa pola súa combinación de costa e montaña cos seus parques naturais ou sexa polos seus deportes de inverno nas montañas próximas, esta cidade atopa a maneira de namorar cada persoa que a visita. Mais existe outra razón pola que esta cidade é coñecida: pola súa fama no mundo do cine.

Vancouver, tamén coñecida como o Hollywood North (o Hollywood do norte),é a imaxe dalgunhas das paisaxes e escenarios que hoxe podemos ver nas nosas series e películas favoritas. A primeira película rodada alí foi The Cowpuncher’s Glove en 1910. A partir dese ano, Vancouver comezou a súa historia como escenografía para empresas tanto nacionais como internacionais. Tal éxito tivo no mundo da cinematografía que este converteuse nunha das principais fontes de ingresos da cidade.

“Podemos apreciar día a día o impacto favorable das producións cinematográficas e televisivas na nosa cidade” declarou o alcalde de Vancouver, Gregor Robertson. No seguinte cadro podemos ver como se incrementou o número de producións nos anos 2014 e 2015 na cidade.

Películas
2014 36
2015 78
Series de televisión
2014 34
2015 45
Episodios piloto/Producións piloto
2014 10
2015 16
Anuncios
2014 105
2015 158
Outros (curtametraxes, música, vídeos, documentais, películas feitas por estudantes, sesións fotográficas, etc).
2014 50
2015 56

Na cidade de Vancouver  tamén podemos atopar varias empresas especializadas en efectos especiais e animación, famosas polos seu incrible traballo nalgunhas producións. Image Engine Design e Rodeo FX son dúas das empresas que levaron á gran pantalla a película Deadpool, admirada por moitos polos seus incribles efectos especiais. Nestes vídeos podemos ver exemplos do traballo de rodaxe e efectos especiais utilizados no antedito filme.

https://www.youtube.com/watch?v=78LIoWrJh1M

https://youtu.be/LncTFEnxRV8

Nesta ligazón móstrovos un exemplo do traballo da empresa Image Engine Design, na sexta temporada da serie de televisión Game of Thrones

http://image-engine.com/tv/game-of-thrones/

A propia cidade de Vancouver traballa xunto a industria cinematográfica para recoñecerlles a axuda e o apoio á veciñanza e ás empresas que fan posible o seu traballo. Tamén se están levando a cabo proxectos cos que se poderán mellorar os ingresos da cidade ó mesmo tempo que manteñen o seu título no mundo cinematográfico.

Centos de películas e series foron gravadas no territorio canadense, algunhas delas moi coñecidas no mundo do cine. Escenas de películas como Titanic ou Twilight graváronse alí, mentres que series como Once Upon a Time  ou Supernatural aínda utilizan hoxe en día as súas paisaxes e estudios como escenarios no seus episodios semanais.

titanic

Vancouver está orgullosa do seu grandioso avance en materia cinematográfica. Sen dúbida, podemos afirmar que esta cidade gañou o seu recoñecemento no mundo da sétima arte e que este é un aliciente máis para visitar a cidade da baía inglesa.

Tamara González Fernández

City of Vancouver [en liña] [Ref. do 13 de marzo de 2016]. Dispoñible en: http://vancouver.ca/news-calendar/2015-a-record-year-for-television-and-film-in-vancouver.aspx

FXGuide [en liña][Ref. do 13 de marzo de 2016]. Dispoñible en: https://www.fxguide.com/quicktakes/dd-behind-the-scenes-deadpools-colossus-designfx/

Imagine Engine Design [en liña][Ref. do 13 de marzo de 2016]. Dispoñible en:

http://image-engine.com/tv/game-of-thrones/

Novos modelos familiares, vellos modelos familiares

COMO todos sabedes, os novos modelos familiares son sinal de loita pola igualdade, do avance na búsqueda duns dereitos comúns, libres de discriminación, e que as sociedades máis desenvolvidas queren acadar—ou que segundo a miña opinión… todas DEBERÍAN querer acadar—.

O modelo tradicional de familia mudou durante os últimos anos nos países occidentais e mostra diso son os cambios nas diferentes lexislacións para plasmar a diversidade sexual que, desde que o home é home—e a muller, muller—, a natureza humana nos regalou. O pasado 2015 e ante a mirada expectante de gran parte doutras sociedades, a República de Irlanda levou a cabo o primeiro referéndum da historia mediante o cal todos e cada un dos cidadáns dun país, neste caso eran os da la bela illa de Eire, decidirían sobre o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. As rúas enchéronse de publicidade a favor dunha lei—de xustiza—que, finalmente, acabou cun SI ao matrimonio homosexual. Durante semanas, os que tivemos a sorte de vivir ese pequeno paso para unhas persoas pero un GRAN paso para moitas outras, fomos testemuña de como unha sociedade tan ligada á relixión sabía despegarse das ataduras aos libros sagrados y avanzaba cara unha sociedade de respecto e integración.

Irlanda, coma a nosa Galicia, avanza e muda. As familias evolucionaron co paso dos anos e xa son *maioría as familias que non seguen un patrón tradicional. A incorporación da muller ao mundo laboral e o seu dereito ao voto hai xa moitos anos, foron pasos chave para empezar esta andadura; o feito de que ambos os ¿dous? pais queiran ser parte activa na vida dos fillos, *calquera sexa o modelo de paternidade (dúas nais, dous pais, unha nai soa, nai-pai, pai só…) e o modo de chegaren a ela (adopción, método natural, inseminación, fecundación, segundas parellas…) tamén son exemplo dos cambios no modelo tradicional de familia.

*http://www.irishtimes.com/life-and-style/the-changing-irish-family-1.2146952

**http://www.todayfm.com/player/podcasts/-/Modern_Family/13943/2/modern_family__ep1_samesex_parents

Para nós, tradutores—ou futuros tradutores—, estes cambios sociais na visión e entendemento da familia, supón un factor cultural que pode representar, en certo modo, dificultades á hora de dar coa forma axeitada de expresar os distintos modelos nas diferentes linguas de traballo. Afortunadamente, as lingua son entes vivos que evolucionan co uso que as sociedades fan dela, e o noso traballo regálanos moitas veces a oportunidade de formar parte dos cambios nela misma.

Estas son as dúas definicións de familia que os diccionarios máis relevantes das nosas linguas de traballo nos achegan:

RAG:

Familia (substantivo feminino)

1 Conxunto de persoas unidas por lazos directos de parentesco, especialmente o constituído polo pai, a nai e os fillos. SINÓNIMO: fogar.

2  Conxunto de individuos que descenden uns dos outros, de xeración en xeración.

3  Os fillos dun matrimonio, parella etc. SINÓNIMO: descendencia

4 fig. Grupo de persoas ou cousas que teñen características comúns.

5 Biol. Cada un dos grupos taxonómicos en que se dividen o reino animal e vexetal, que é superior á subfamilia e inferior á superfamilia.

6 Gram. Grupo de palabras que proveñen do mesmo radical.

Merriam-Webster

Full Definition of family   plural fam·i·lies

1: group of individuals living under one roof and usually under one head

2     a: group of persons of common ancestry

b: a people or group of peoples regarded as deriving from a common stock

3
     a: a group of people united by certain convictions or a common


       b: the staff of a high official (as the President)

  …

Convídovos a achegardes a vosa propia definición de familia no apartado de comentarios.

Laura Tourís García

Estereotipos de Canadá

Aunque los canadienses se esfuerzan en eliminar los clichés que la gente cree verdaderos, Canadá sigue siendo un país muy estereotipado. Y no hace falta preguntar como vemos a los canadienses en el otro lado del mundo: los estadounidenses, por ejemplo, caen en prejuicios sobre sus tan cercanos vecinos.
¿Son verdad todos los estereotipos canadienses? Pues bien, aunque algunos resultan graciosos e incluso absurdos, un pequeño número de ellos está “basado” en hechos reales, pero de manera exagerada. A continuación, vamos a comentar algunos de los estereotipos más frecuentes.

acaaa58565241.560bf99f2e19f
Fuente: Google imágenes

1. En Canadá siempre hace frío

Nieve, nieve y nieve. Se piensa que de los 12 meses del año, la mitad es invierno en Canadá. Esta creencia puede ser debida a que este país es famoso por sus deportes de invierno. En realidad, Canadá tiene 4 estaciones y sí, las temperaturas en invierno pueden llegar a ser extremas (unos -20ºC en febrero, por ejemplo). Sin embargo, si viajas a mediados de agosto, no encontrarás pistas de hielo, sino unos agradables 25ºC.

2. Los canadienses dicen “eh” al final de cada frase, “aboot” y “hoose”

Este es uno de los estereotipos más famosos de Canadá. Es verdad que algunos canadienses dicen “eh” en algunas frases a modo de coletilla y a alguien extranjero le puede resultar extraño. Además, parece que muestran inseguridad al acabar la frase con una entonación interrogativa. A pesar de esto, de ninguna manera lo dicen en cada frase.

En el caso de la pronunciación, los canadienses tienen una fonética característica y una ortografía que mezcla las normas británica y estadounidense. Aún así, las palabras “aboot” (“about”) y “hoose” (“house”) son pronunciadas de manera exagerada y cómica a como es la pronunciación real canadiense.

3. Los canadienses se alimentan a base de sirope de arce y cerveza

Canadá es famosa por su gran variedad de cervezas y por el sirope de arce. De ahí que aparezca el estereotipo de que le echan a todos sus platos sirope de arce y que beben cerveza todo el tiempo. Pero, como ya hemos dicho, es solo un estereotipo falso. 

4. Los canadienses se desplazan a lomos de osos polares, viven en iglús y aman el hockey sobre hielo

Podemos asegurar que solamente viven en iglús algunos pueblos esquimales, como los inuit, y que la gran mayoría de la población canadiense no ha visto en su vida a un oso polar.

Por otro lado, el hockey es el deporte nacional en Canadá, pero eso no significa que todos y cada uno de los canadienses les guste este deporte ni que lo practiquen, como ocurre en otros países con el fútbol.

5. Todos los canadienses son leñadores y adoran a los renos y alces

Vestidos con camisas a cuadros (rojas y negras, obviamente), se buscan la vida cortando leña en el bosque y, de paso, se hacen amigos de dóciles animales como renos, alces o castores. Como era de esperar, la ocupación de los canadienses no se basa en ser leñador. Alguno habrá, pero .. y algún leñador habrá. En lo referente a ser amigos de renos y alces, no sería una buena idea ya que de domésticos tienen poco y son bastante peligrosos.

6. Los canadienses son muy educados y amables

Este estereotipo se acerca bastante a la realidad, ya que, por norma social, los canadienses deben ser respetuosos y pedir perdón cuando es necesario. Aunque claro, siempre hay excepciones.


En conclusión, los prejuicios y estereotipos, ya sean negativos o positivos, se construyen por unas ideas preconcebidas y extremas hacia un grupo de personas diferentes a nosotros. Deberíamos interesarnos realmente por cómo viven, sus costumbres, su idiosincrasia, etc., no solo en Canadá, sino también en otros países y, de esta forma, acabar con los tan absurdos clichés.

Os dejo un vídeo que resume con humor algunos estereotipos mencionados.

Fuente: YouTube

¿Que otros estereotipos conocéis sobre Canadá? ¡Comentad!

Laura Lorenzo Castro.